:: Faculty Member
 
  Academic Member Details
 
  Sofia Elias  
 
  Qualification
  Master of Arts (Industrial Organisation Psychology), UKM
  Bachelor of Arts (Psychology), UKM
   
  Area of Specialisation
  Industrial and Organizational Psychology
   
  Research & Publications
 
   
1.
Khairul Hamimah Mohammad Jodi, Sharliana Che Ani, Sofia Elias & Rusniyati Mahiyaddin. (2006). Pelaksanaan E-Pembelajaran di IPTS: Satu Pengalaman di UNITAR. Seminar E-Pembelajaran : Peningkatan Kualiti Dalam Pendidikan Tinggi, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). 9 10 December 2006.